สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีรัตนะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 12 กันยายน 2562 160 75 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 13 กันยายน 2562 100 21 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 19 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 24 กันยายน 2562 170 124 รายชื่อ