สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยทับทัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อาคารอบรมสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน 11 พฤศจิกายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 อาคารอบรมสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน 12 พฤศจิกายน 2562 30 13 รายชื่อ