สรุปยอดห้องอบรม อำเภอราษีไศล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 4 กันยายน 2562 70 38 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 5 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 11 กันยายน 2562 51 50 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 12 กันยายน 2562 70 63 รายชื่อ