สรุปยอดห้องอบรม อำเภอราษีไศล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 4 กันยายน 2562 70 38 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 5 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 11 กันยายน 2562 51 50 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 12 กันยายน 2562 70 63 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ