สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขุขันธ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 100 19 รายชื่อ
2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 100 57 รายชื่อ
3 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 100 92 รายชื่อ
4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ