สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกันทรลักษ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 100 91 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 120 112 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 5 กันยายน 2562 102 102 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลชำ 3 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม 4 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 11 กันยายน 2562 96 96 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลรุง 12 กันยายน 2562 115 115 รายชื่อ