สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกันทรารมย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2562 60 57 รายชื่อ
2 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
3 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 5 กันยายน 2562 180 97 รายชื่อ
4 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ (รัตน์ติยา) 24 กันยายน 2562 170 21 รายชื่อ