สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยางชุมน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
2 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
3 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
4 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 21 19 รายชื่อ
5 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 56 56 รายชื่อ