สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนนารายณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 23 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 20 สิงหาคม 2562 100 89 รายชื่อ