สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขวาสินรินทร์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขวาสินรินทร์ 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ