สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนมดงรัก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 25 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 1 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 2 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ