สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบัวเชด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 8 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 14 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 21 สิงหาคม 2562 70 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 28 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 4 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 11 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 18 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 25 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 3 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ