สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบัวเชด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 21 สิงหาคม 2562 70 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 9 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 16 ตุลาคม 2562 0 60 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 17 ตุลาคม 2562 50 47 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 18 ตุลาคม 2562 2 60 รายชื่อ