สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสำโรงทาบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ 20 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ 11 กันยายน 2562 22 1 รายชื่อ