สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสำโรงทาบ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ 20 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ 11 กันยายน 2562 22 1 รายชื่อ