สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำดวน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ