สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสังขะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 26 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ
2 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 27 กันยายน 2562 100 43 รายชื่อ
3 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 30 กันยายน 2562 0 70 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 14 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 19 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 20 สิงหาคม 2562 100 33 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 25 กันยายน 2562 100 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 26 กันยายน 2562 100 7 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 11 ตุลาคม 2562 100 92 รายชื่อ