สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสนม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 21 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 2 ตุลาคม 2562 15 15 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 9 ตุลาคม 2562 15 15 รายชื่อ