สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรัตนบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 6 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 8 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 15 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 20 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ