สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกาบเชิง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 2 ตุลาคม 2562 50 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 3 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 4 ตุลาคม 2562 50 9 รายชื่อ
4 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 14 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
5 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 20 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
6 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 21 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
7 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 23 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
8 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 16 กันยายน 2562 90 3 รายชื่อ
9 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 24 กันยายน 2562 250 248 รายชื่อ
10 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 25 กันยายน 2562 250 249 รายชื่อ
11 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 8 ตุลาคม 2562 50 7 รายชื่อ
12 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 15 ตุลาคม 2562 50 23 รายชื่อ