สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปราสาท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 20 สิงหาคม 2562 50 17 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 27 สิงหาคม 2562 50 16 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 8 ตุลาคม 2562 100 47 รายชื่อ
4 โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ 22 ตุลาคม 2562 250 187 รายชื่อ
5 โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ 23 ตุลาคม 2562 250 75 รายชื่อ