สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าตูม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 24 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 25 กันยายน 2562 100 79 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 26 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ 28 สิงหาคม 2562 90 84 รายชื่อ