สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าตูม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 8 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 15 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 22 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ 28 สิงหาคม 2562 90 84 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 29 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 5 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 12 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 19 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 26 กันยายน 2562 26 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 10 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ