สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชุมพลบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอชุมพลบุรี 21 สิงหาคม 2562 8 6 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขุด 16 สิงหาคม 2562 53 44 รายชื่อ