สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 7 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 14 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 21 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 28 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2562 30 12 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 25 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 พฤศจิกายน 2562 50 16 รายชื่อ