สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแคนดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 7 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 8 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 9 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
5 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 13 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
6 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 14 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 15 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
8 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 16 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
9 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 19 สิงหาคม 2562 1 1 รายชื่อ
10 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 13 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
11 ที่ว่าการอำเภอแคนดง 26 กันยายน 2562 20 7 รายชื่อ