สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านด่าน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 11 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 26 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ