สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนดินแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 1 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 2 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 8 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 13 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 15 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 17 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 2 กันยายน 2562 100 51 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 3 กันยายน 2562 100 46 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 23 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ