สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 7 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ