สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชำนิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 13 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 14 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 15 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 20 สิงหาคม 2562 50 41 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 21 สิงหาคม 2562 50 38 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 22 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 10 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 18 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 25 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ