สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชำนิ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 13 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 14 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 15 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 20 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 21 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 22 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 10 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 18 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ