สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนสุวรรณ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 1 สิงหาคม 2562 40 32 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 5 สิงหาคม 2562 90 71 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 6 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 7 สิงหาคม 2562 75 61 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 8 สิงหาคม 2562 5 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 13 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 14 สิงหาคม 2562 100 82 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 15 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 20 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 21 สิงหาคม 2562 40 35 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 22 สิงหาคม 2562 10 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 26 สิงหาคม 2562 100 33 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 27 สิงหาคม 2562 100 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 28 สิงหาคม 2562 100 46 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 29 สิงหาคม 2562 100 55 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 2 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 3 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 4 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 5 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 17 กันยายน 2562 4 3 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 19 กันยายน 2562 10 8 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 23 กันยายน 2562 10 5 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 24 กันยายน 2562 20 2 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 25 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 26 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ