สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนสุวรรณ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 1 สิงหาคม 2562 40 36 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 5 สิงหาคม 2562 90 81 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 6 สิงหาคม 2562 30 54 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 7 สิงหาคม 2562 75 72 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 8 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 13 สิงหาคม 2562 50 52 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 14 สิงหาคม 2562 100 84 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 15 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 20 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 21 สิงหาคม 2562 40 36 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 22 สิงหาคม 2562 10 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 26 สิงหาคม 2562 100 35 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 27 สิงหาคม 2562 100 21 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 28 สิงหาคม 2562 100 46 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 29 สิงหาคม 2562 100 56 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 2 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 3 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 4 กันยายน 2562 100 18 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 5 กันยายน 2562 100 19 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 12 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 17 กันยายน 2562 4 4 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 19 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ