สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพลับพลาชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 7 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 14 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 27 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 17 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ