สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองหงส์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 1 สิงหาคม 2562 70 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 6 สิงหาคม 2562 70 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 27 สิงหาคม 2562 70 36 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 3 กันยายน 2562 70 24 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 19 กันยายน 2562 70 12 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 27 กันยายน 2562 70 37 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 30 กันยายน 2562 100 39 รายชื่อ