สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปะคำ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 6 สิงหาคม 2562 163 162 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 8 สิงหาคม 2562 173 173 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 13 สิงหาคม 2562 143 143 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 15 สิงหาคม 2562 72 69 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 20 สิงหาคม 2562 195 195 รายชื่อ
6. ศาลประชาคม หมู่ที่ 20 ตำบลโคกมะม่วง 22 สิงหาคม 2562 137 136 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 22 สิงหาคม 2562 168 168 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ต.หูทำนบ 27 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 27 สิงหาคม 2562 181 179 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 29 สิงหาคม 2562 246 230 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 10 กันยายน 2562 100 95 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 12 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 17 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 19 กันยายน 2562 100 30 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 24 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
16. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 26 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
17. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 3 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 8 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
19. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 10 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
20. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 15 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ