สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปะคำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลประชาคม หมู่ที่ 20 ตำบลโคกมะม่วง 22 สิงหาคม 2562 137 136 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ต.หูทำนบ 27 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 6 สิงหาคม 2562 163 162 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 8 สิงหาคม 2562 173 171 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 13 สิงหาคม 2562 143 143 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 15 สิงหาคม 2562 72 69 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 20 สิงหาคม 2562 195 195 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 22 สิงหาคม 2562 168 168 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 27 สิงหาคม 2562 181 179 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 29 สิงหาคม 2562 246 227 รายชื่อ
11 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 10 กันยายน 2562 100 88 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 12 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 19 กันยายน 2562 100 28 รายชื่อ
14 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 24 กันยายน 2562 200 9 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 26 กันยายน 2562 200 54 รายชื่อ
16 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 28 กันยายน 2562 150 145 รายชื่อ
17 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 1 ตุลาคม 2562 100 25 รายชื่อ
18 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 3 ตุลาคม 2562 200 1 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 8 ตุลาคม 2562 200 7 รายชื่อ
20 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 10 ตุลาคม 2562 200 13 รายชื่อ
21 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 15 ตุลาคม 2562 200 5 รายชื่อ