สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสตึก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 14 สิงหาคม 2562 40 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 12 กันยายน 2562 120 44 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 13 กันยายน 2562 200 38 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 25 กันยายน 2562 200 9 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 26 กันยายน 2562 200 53 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 3 ตุลาคม 2562 80 49 รายชื่อ