สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำปลายมาศ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาวัด ม.1 ต.บุโพธิ์ 18 ตุลาคม 2562 200 9 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 9 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 18 ตุลาคม 2562 200 4 รายชื่อ