สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำปลายมาศ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 29 สิงหาคม 2562 65 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 30 สิงหาคม 2562 110 0 รายชื่อ