สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพุทไธสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 7 สิงหาคม 2562 62 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 14 สิงหาคม 2562 30 4 รายชื่อ