สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านกรวด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 8 สิงหาคม 2562 200 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 15 สิงหาคม 2562 200 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 20 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 23 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 27 สิงหาคม 2562 100 99 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 30 สิงหาคม 2562 100 93 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 13 กันยายน 2562 120 75 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 19 กันยายน 2562 151 83 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 20 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 24 กันยายน 2562 200 75 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 26 กันยายน 2562 0 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 29 กันยายน 2562 300 262 รายชื่อ