สรุปยอดห้องอบรม อำเภอประโคนชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย(หอประชุม) 1 สิงหาคม 2562 300 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 22 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 28 สิงหาคม 2562 100 31 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 29 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 5 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 12 กันยายน 2562 100 8 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 25 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 27 กันยายน 2562 100 87 รายชื่อ