สรุปยอดห้องอบรม อำเภอละหานทราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 8 สิงหาคม 2562 100 47 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 9 สิงหาคม 2562 100 46 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 13 สิงหาคม 2562 100 90 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 19 สิงหาคม 2562 100 96 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 27 สิงหาคม 2562 200 43 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 6 กันยายน 2562 200 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 10 กันยายน 2562 200 121 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 11 กันยายน 2562 200 121 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 13 กันยายน 2562 200 82 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 16 กันยายน 2562 200 105 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 19 กันยายน 2562 200 7 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 27 กันยายน 2562 300 278 รายชื่อ