สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองกี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 29 สิงหาคม 2562 200 200 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 5 กันยายน 2562 200 107 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 13 สิงหาคม 2562 80 78 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 22 สิงหาคม 2562 80 80 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 27 สิงหาคม 2562 80 80 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 28 สิงหาคม 2562 80 73 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 29 สิงหาคม 2562 80 80 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 30 สิงหาคม 2562 80 76 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 3 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 4 กันยายน 2562 80 79 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 5 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 6 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 10 กันยายน 2562 80 64 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 11 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 17 กันยายน 2562 80 71 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 23 กันยายน 2562 120 112 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 26 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ