สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกระสัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางหมู่บ้านกะนัง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 8 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
2 ศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 14 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
3 ศาลากลางหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่่ 14 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 23 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
4 ศาลากลางหมู่บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 8 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 4 กันยายน 2562 30 14 รายชื่อ
5 ศาลากลางหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 11 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 26 กันยายน 2562 20 9 รายชื่อ
6 ศาลากลางหมู่บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 25 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกระสัง 6 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 9 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 5 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ