สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคูเมือง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 6 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 8 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 13 สิงหาคม 2562 30 11 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 15 สิงหาคม 2562 30 11 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 20 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 27 สิงหาคม 2562 30 6 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 3 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 10 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 17 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 24 กันยายน 2562 45 44 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 26 กันยายน 2562 40 12 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 1 ตุลาคม 2562 100 85 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 18 ตุลาคม 2562 50 45 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ 12 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ