สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองบุรีรัมย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 15 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 19 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 22 สิงหาคม 2562 80 57 รายชื่อ