สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้าน บ้านกรูด ม.8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 14 กันยายน 2562 100 36 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้าน บ้านกรูด ม.8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 18 กันยายน 2562 5 5 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมบ้านพิมาน ต.ท่าช้าง 27 กันยายน 2562 50 19 รายชื่อ
4 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 5 กันยายน 2562 200 118 รายชื่อ
5 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 13 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
6 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 20 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 27 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 28 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 15 กันยายน 2562 200 109 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 20 กันยายน 2562 200 63 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 23 กันยายน 2562 200 105 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 24 กันยายน 2562 200 67 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 25 กันยายน 2562 200 94 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 26 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 27 กันยายน 2562 200 27 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 18 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ