สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสีดา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีดา 6 กันยายน 2562 12 4 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีดา 9 กันยายน 2562 8 8 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอสีดา 27 สิงหาคม 2562 15 1 รายชื่อ