สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบัวลาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 20 สิงหาคม 2562 50 13 รายชื่อ
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 21 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 22 สิงหาคม 2562 50 25 รายชื่อ
4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 26 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ