สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำทะเมนชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 16 ตำบลช่องแมว 16 ตุลาคม 2562 100 30 รายชื่อ
2 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 16 ตำบลช่องแมว 17 ตุลาคม 2562 100 2 รายชื่อ
3 บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง 11 ตุลาคม 2562 100 29 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ม 13 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 21 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
5 ศาลากลางบ้านหนองไผ่ ม.7 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 24 ตุลาคม 2562 100 24 รายชื่อ
6 ศาลาวัดจันทนารม บ้านปลักอีแรต หมู่ที่ 1 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ. นครราชสีา 29 กันยายน 2562 80 77 รายชื่อ
7 ศาลาวัดบ้านขุย ม.6 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 22 ตุลาคม 2562 50 22 รายชื่อ
8 ศาลาวัดศิริโภคาภิรมย์ ม.3 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 25 ตุลาคม 2562 0 2 รายชื่อ
9 ศาลาวัดหนองแวง ตำบลไพล 15 ตุลาคม 2562 200 144 รายชื่อ
10 ศาลาวัดใหม่สามัคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 16 กันยายน 2562 300 51 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย 1 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย 14 ตุลาคม 2562 300 139 รายชื่อ