สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระทองคำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 1 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
2 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 17 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
7 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 18 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
8 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 20 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
9 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 23 กันยายน 2562 100 16 รายชื่อ
10 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 28 กันยายน 2562 120 23 รายชื่อ
14 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 30 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ
15 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 4 ตุลาคม 2562 50 3 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 1 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 26 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 30 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ