สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองยาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 1 ตุลาคม 2562 20 17 รายชื่อ