สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังน้ำเขียว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 6 สิงหาคม 2562 50 9 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 7 สิงหาคม 2562 50 11 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 14 สิงหาคม 2562 50 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 15 สิงหาคม 2562 50 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 16 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 20 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 22 สิงหาคม 2562 50 13 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 23 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง 17 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง 20 กันยายน 2562 100 44 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 11 กันยายน 2562 200 1 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 50 16 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 50 8 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 11 กันยายน 2562 100 46 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 17 กันยายน 2562 100 42 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 19 กันยายน 2562 100 78 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 2 ตุลาคม 2562 80 6 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 12 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 13 กันยายน 2562 50 6 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 17 กันยายน 2562 100 5 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 18 กันยายน 2562 100 20 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 19 กันยายน 2562 100 2 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 23 กันยายน 2562 150 75 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 24 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 8 สิงหาคม 2562 50 7 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 18 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 19 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 27 กันยายน 2562 50 39 รายชื่อ