สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 50 40 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ