สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแก้งสนามนาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 11 กันยายน 2562 80 50 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 23 กันยายน 2562 300 89 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 25 กันยายน 2562 100 37 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 26 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 27 กันยายน 2562 100 51 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ