สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองบุญมาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมบ้านเกษมสุข ม.15 ต.หนองบุนนาก 10 ตุลาคม 2562 80 19 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 8 ตุลาคม 2562 0 14 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 9 ตุลาคม 2562 0 17 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 10 ตุลาคม 2562 30 12 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 13 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 14 กันยายน 2562 0 60 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 8 ตุลาคม 2562 30 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 5 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 16 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 30 กันยายน 2562 80 47 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก 15 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก 26 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ 23 กันยายน 2562 200 71 รายชื่อ